1. Państwa dane osobowe są wyłącznie zbierane i przetwarzane w związku z Państwa aktywnością w serwisie www.sekup.pl. Wszelkie dane osobowe (np. adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego) podawane są przez Państwo dobrowolnie w celu uzyskania dostępu do oferowanych za jego pośrednictwem Serwisu usług i towarów. Dodatkowo, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki (o polityce i plikach cookies szerzej poniżej). Ponadto mogą być przetwarzane dane karty płatniczej (w sytuacji, gdy Użytkownik jest zainteresowany zakupem płatnych usług określonych w Regulaminie) oraz dane wskazane w CV w przypadku zamieszczania Ogłoszenia w kategorii „Praca”.
2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy kupna towarów lub usług u Administratora lub też w celu powiązania ze sobą Użytkowników (klientów) Serwisu www.pokato.pl przez Administratora – celem zawarcia przez tych Użytkowników umowy pomiędzy nimi (w szczególności umowy sprzedaży), a w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, publikacji Ogłoszenia w Serwisie, kontaktu pomiędzy Użytkownikami Serwisu), dokonywania płatności w ramach funkcjonowania Serwisu oraz wystawiania dokumentów księgowych, kontaktu z Administratorem (w tym w celu rozpatrywania reklamacji), monitorowania aktywności, prowadzenia działań marketingowych i reklamowych (celem dostosowywania ofert i reklam).
3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych czy też w celu przeciwdziałania oszustwom, wyłudzeniom, nadużyciom i łamaniu regulaminu, a także celach statystycznych i archiwizacji oraz rozwiązywania sporów.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy, którzy w związku z powierzonymi zadaniami mają dostęp do danych osobowych związanych z zapytaniami ofertowymi i do procedowania zamówień towarów i usług zamówionych u Administratora lub do procedowania zamówień pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
5. Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania osobie trzeciej (procesorowi), tj. firmie świadczącej Administratorowi usługi księgowości, rachunkowe i podatkowe w zakresie niezbędnym dla rozliczenia ewentualnej transakcji handlowej z Państwem i ciążących na Administratorze obowiązków prawno-podatkowych.
6. Przedmiotowe dane będą także udostępnianie osobom trzecim w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania (np. Policji, Prokuraturze) czy też Urzędom Celnym i Skarbowym, etc.
7. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rozmów handlowych o produkcie lub usłudze oraz ewentualnie przez czas niezbędny do realizacji wzajemnie zawartej umowy sprzedaży-zakupu usługi, a także przez czas niezbędny do rozliczenia tejże umowy. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, tj. przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
8. Osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skutkiem żądania usunięcia danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie będzie konieczność zakończenia współpracy z momentem złożenia takiego żądania gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wzajemnej umowy.
9. Państwa dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe mogą być zatem przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na Państwa sytuację.
10. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
11. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.

Zaloguj się


Zarejestruj się


Resetuj hasło

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.